Конкурс на заміщення вакантної посади артиста оркестру 1 категорії (флейта)

ОГОЛОШЕННЯ

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М.К.Садовського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади артиста оркестру 1 категорії (флейта).

Вимоги до посади:

— особа з повною або базовою вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста не менше 1-го року, для бакалавра та  молодшого спеціаліста не менше — 2-х років.

Повинен мати: відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа; виконання сольних партій по своїй групі інструментів; вміння коректування оркестрової партії (штрихи, манера виконання). Повинен знати: основи естетики, музичну літературу для свого інструмента; теорію та історію музики; основні напрямки розвитку сучасної музики; найбільш значні твори музичного, класичного та сучасного репертуару; методи самостійної роботи над музичним твором,  ансамблево-інструментальної музики; основний та поточний репертуар театру.

—  Перелік документів:

 Заява щодо участі в конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;

копія документа, що посвідчує особу;

витяг з трудової книжки (за наявності);

копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;

Творче резюме, портфоліо.

Претенденти на участь у конкурсі мають право подавати додаткову інформацію відносно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, СD та DVD- записи тощо).

Документи подаються за адресою: м. Вінниця, вул. Театральна,13 відділ кадрів, тел. 67-27-14 з 22 січня 2020р. по 21 лютого 2020р.